در حال خواندن
پایان افسانه مار زخمی | گذری بر مجموعه‌ی متال‌گیر – بخش سوم(پایانی)

Notice: Undefined index: ثبت نام in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: ثبت نام in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: خوش آمدید in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: خوش آمدید in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: عضویت شما in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: عضویت شما in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: تماس با ما in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: تماس با ما in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: ویرایشگر پروفایل in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: ویرایشگر پروفایل in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: بروزرسانی پرداخت in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: بروزرسانی پرداخت in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: تبلیغات در گیم ایج in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: تبلیغات در گیم ایج in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: درباره GameAge (گیم ایج) in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: درباره GameAge (گیم ایج) in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: ساحران حماسه‌ ساز | مروری بر سه‌گانه ویچر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: ساحران حماسه‌ ساز | مروری بر سه‌گانه ویچر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: می‌جنگم تا زنده بمانم | گذری بر سری بازیهای Fallout in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: می‌جنگم تا زنده بمانم | گذری بر سری بازیهای Fallout in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: پایان افسانه مار زخمی | گذری بر مجموعه‌ی متال‌گیر - بخش اول in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: پایان افسانه مار زخمی | گذری بر مجموعه‌ی متال‌گیر - بخش اول in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: پایان افسانه مار زخمی | گذری بر مجموعه‌ی متال‌گیر - بخش دوم in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: پایان افسانه مار زخمی | گذری بر مجموعه‌ی متال‌گیر - بخش دوم in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: پایان افسانه مار زخمی | گذری بر مجموعه‌ی متال‌گیر - بخش سوم(پایانی) in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: پایان افسانه مار زخمی | گذری بر مجموعه‌ی متال‌گیر - بخش سوم(پایانی) in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 400Notice: Undefined index: کرک in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: اکشن in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ترینر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: سلامت in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: آپدیت in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ورزشی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: معرفی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/articles/introduction in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: مقالات in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: کم حجم in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ماجرایی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: شبیه ساز in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: علم بازی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: سخت افزار in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/game-science/hardware in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: نرم افزار in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: رفع مشکل in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: استراتژیک in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بررسی بازی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: مسابقه‌ای in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: نقش آفرینی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/download/pc-game/rpg in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: یاد و خاطره in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی کامپیوتر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Congo in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: NORTH in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: MXGP2 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Crysis in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: DOOM 4 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: XCOM 2 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: کرک in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Sylvio in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: SKidrow in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: N.E.R.O in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Fallout in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: fifa 17 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: DreadOut in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: سونی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: PES 2017 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ویچر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Crysis 3 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: BioShock in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: صنعت in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: NFS 2016 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: WWE 2K16 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: اکشن in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: NBA 2K17 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ماوس in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Mafia II in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Fallout 4 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: sheltered in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Grim Dawn in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ارزان in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: کنسول in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/tag/%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: pokemon go in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: DiRT Rally in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ورزشی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: The Warden in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: معرفی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: آپدیت in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ترینر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Fragmented in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: اداری in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: C.R.E.E.P.S in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Bell Ringer in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Tiny Knight in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: فیفا 17 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Tom Clancy's in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Leap of Fate in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: دانلود in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ترسناک in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: گیمینگ in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Call of Duty in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: آنلاکر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Dark Souls 3 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: پوکمون in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Technomancer in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: رایانه in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: 7 DAYS TO DIE in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Quantum Break in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: The Long Dark in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ASSETTO CORSA in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Dead Effect 2 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: The Witcher 3 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: گیم پلی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/tag/%da%af%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: کشتی کج in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Far Cry Primal in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: رانندگی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: نینتندو in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/tag/%d9%86%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: بالارده in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: تجهیزات in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/tag/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: ماجرایی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Dark Souls III in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: متال گیر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/tag/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: شبیه ساز in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: The Evil Within in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: نسل هشتم in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Alekhine’s Gun in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: کامپیوتر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Trackmania Turbo in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ارگونومی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Final Fantasy IX in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: استراتژی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: صنعت بازی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: مسابقه ای in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی اکشن in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Stealth Labyrinth in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی جدید in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: http://gameage.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 523Notice: Undefined index: استراتژیک in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: ASSETTO CORSA V1.5 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: رفع مشکل‌ in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Metal Gear Solid 5 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Need For Speed 2016 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: نقش آفرینی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: پلی استیشن in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: معرفی بازی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بلو اسکرین in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی کم حجم in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Gas Guzzlers Extreme in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Way of the Samurai 3 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Adams Venture Origins in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: تاریخ انتشار in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی ماجرایی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: راهنمای خرید in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Professional Farmer 2017 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Ori and the Blind Forest in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Shadow Complex Remastered in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: کرک بازی sheltered in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: The Walking Dead Michonne in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی کامپیوتر in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Secret Of The Royal Throne in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Victory and Glory Napoleon in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی مسابقه ای in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Ghost Recon Future Soldier in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی ماجراجویی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Farming Simulator 15 Holmer in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: نسخه فشرده WWE 2K16 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: DreadOut Keepers of The Dark in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: بازی نقش آفرینی in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Nothing Ever Remains Obscure in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Forestry 2017 The Simulation in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: نید فور اسپید 2016 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: دانلود بازی sheltered in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Republique Remastered Episode 5 in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: دانلود بازی C.R.E.E.P.S in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: دانلود بازی Tiny Knight in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: دانلود بازی Alekhines Gun in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: دانلود کرک Alekhine’s Gun in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: Project CARS Game Of The Year Edition in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506Notice: Undefined index: The Detail Episode 3 Devil in The Detail in /home/gameagei/domains/gameage.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-automatic-links/seo-links.php on line 506

Metal-Gear-RW3

سیر تا پیاز مجموعه‌ی متال‌گیر – بخش سوم(پایانی)

با یکی دیگر از سری مطالب بررسی به استقبال شما عزیزان آمده‌ایم.در دو بخش دیگر این مقاله که پیش‌تر منتشر کردیم (بخش اولبخش دوم) به معرفی بازی متال‌گیر،شخصیت های معروف,گروه‌های سرشناس و همچنین روبات‌های این دنیای عظیم پرداختیم.در بخش سوم(پایانی) این مقاله قصد داریم با آخرین نسخه از این مجموعه بازی یعنی (متال‌ گیر‌سالید ‌5) پایگاه مادر و دیگر ویژگی های بازی بیشتر آشنا شویم،در پایان نیز مختصری از هیدئو‌کوجیما سازنده این مجموعه خواهیم گفت.همراهی شما با گیم ایج (GameAge) مایه افتخار ماست.

مخفی‌ کاری به سبک کوجیما

ویژگی های شاخص نسخه پنجم متال گیر چیست؟

Metal-Gear-Solid-V2

تا قبل از عرضه‌ی آخرین نسخه متال‌گیر تمام عناوین این مجموعه سیری خطی رو دنبال می‌کردند و بازیکن‌(گیمر) اکثر مواقع حق انتخابی برای تعیین مسیر خود نداشت.اما در این نسخه سازندگان سعی داشته اند با دیدگاهی متفاوت این بازی را به سبک جهان باز طراحی کنند که همین مورد منجر شده دیگر با مراحل خطی و پشت سر هم مواجه نشویم و راه های مختلفی را پیش رو داشته باشیم.خلاصه و مفید بخواهیم توضیح دهیم تفاوت اصلی این نسخه با دیگر عناوین این سری،تغییرات ساختاری در گیم پلی بازی است.کوجیما در نسخه «Ground Zeroes» سعی داشت تا نگاهی کوچک به این ساختار جدید بیندازد و پیش‌زمینه خوبی برای نسخه 5 هم بود،در متال‌گیر‌سالید 5 شاهد ترکیب دو سبک مخفی کاری و جهان باز هستیم.بر خلاف نسخه های پیشین با جهانی بسیار وسیع روبرو هستیم که در ابتدای هر مرحله هدف نهایی روی نقشه به گیمر نشان داده می‌شود و باقی ماجرا به عهده خود شماست.برای مثال در بخشی که بازی در افغانستان است،شما وظیفه دارید «میلر» را در پایگاه دشمن پیدا کنید،هدف نهایی روی نقشه به شما نشان داده می شود،انتخاب مسیر به عهده شماست.یا در بخش دیگری از بازی بیگ باس که بر اسب سوار است مرحله را شروع کرده و در ادامه به یکی از پایگاه های فرعی دشمن می‌رسد،این قابلیت در اختیار شماست که آیا به پایگاه دشمن نفوذ کنید و ماموریت‌های جانبی‌اش را انجام دهید،یا بدون توجه خاصی تغییر مسیر داده به راه خود ادامه دهید.ناگفته نماند به پایان رساندن مراحل جانبی بازی کمک بسیار خوبی در انجام سایر ماموریت‌های اصلی بازی به شما می‌کند.

جهانی وسیع و بزرگ را تجربه کنید

321175

همانطور که سازندگان بازی وعده داده بودند این بار شاهد محیطی عظیم هستیم،محیطی دویست برابر بزرگ تر از کمپ اُمگا که در نسخه «گراند زیرو» شاهدش بودیم.همین موضوع برای این که متال‌گیر‌سالید 5 را بزرگ ترین عنوان از لحاظ (بزرگی محیط بازی) بدانیم کافیست.در کنار این محیط بزرگ سازندگان به جزئیاتی کوچک تر نیز توجه کرده اند که در کمتر بازی به سبک مخفی کاری شاهدش هستیم.برای مثال،زمانی که مخاطب(گیمر) در محیط بازی با انواع و اقسام دشمن‌ها روبرو می شود.هر یک از این دشمن‌ها دارای قابلیت‌های متفاوتی هستند که تنوع قابل قبولی را در این زمینه به وجود آورده‌اند.در مقابل شما با توجه و دقت فراوان نیز می‌توانید آیتم‌های مخفی مختلفی را در بازی کشف کنید.در نسخه‌های پیشین هم گیمر می‌توانست با جستجو در محیط آیتم‌ها و امکاناتی را به دست آورد و امتیاز بگیرد،اما این بار یافتن این آیتم‌ها نقش بسیار زیادی در گیم پلی و روند بازی را ایفا می‌کنند.اگر بازی «Red Dead Redemption» انجام داده باشید می‌دانید جستجو در محیط بازی نقش کلیدی در پیشبرد و ارتقای شخصیت اصلی دارد.هرچند در این اثر که راک استار خلق کرده خبری از المان‌های نقش آفرینی به طور جدی نبود،اما برعکس سازندگان متال‌گیر با اضافه کردن ویژگی‌های جدید،این مورد را تا حدودی در روند بازی پر‌رنگ‌تر کرده اند.

پایگاه مادر قلب تپنده بازی

این پایگاه توسط بیگ باس ساخته شده بود،در انتهای نسخه «گراند زیرو» شاهد نابودی این پایگاه توسط نیروهای «اسکال فیس» بودیم.بعد از گذشت 9 سال (پایان زمان کُمای شخصیت اصلی)،متوجه خواهیم شد میلر در طول این سال‌ها پایگاه را بازسازی و تا حدودی شبیه به گذشته‌اش کرده.از اینجا به بعد وظیفه‌ی ساخت و ارتقای پایگاه مادر،به عهده گیمر است.همان‌طور که در عکس بالا مشاهده می‌کنید این پایگاه بی شباهت به سکوهای نفتی غول‌پیکر نیست.طراحی تمام این سازه ها بر عهده شماست.این که پله ها یا وسایل پشتیبانی در کدام نقطه قرار می‌گیرند،همگی توسط گیمر تعیین می‌شود.سازندگان قابلیت افزایش این سازه ها را نیز به عهده شما گذاشته اند تا برای مواردی همچون جذب نیرو یا اضافه کردن تجهیزات بیشتر به مشکل بر نخورید.در پایان هر مرحله می‌توانید به پایگاه مادر برگشته و تجهیزات خود را تغییر دهید.باید بگوییم پایگاه مادر نیز به طور صد در صد مکانی امن برای شما محسوب نمی‌شود،همواره شاهد حملات دشمن به پایگاه هستیم.وسیله‌ای جدید به نام «Codec» (نوعی وسیله ای ارتباطی) نیز در اختیار شخصیت اصلی قرار گرفته که با آن قادر خواهید بود در هر لحظه بی درنگ به تجهیزات و نیروهای پشتیبانی دسترسی پیدا کنید.تمامی این قابلیت‌ها گواه این موضوع بوده که کوجیما سعی داشته کلیّات بازی را به نسبت گذشته ارتقا دهد.

کسی که همواره مورد تمسخر همکارانش قرار می‌گرفت

کوجیما چگونه متال‌گیر را ساخت؟

Hideo-Kojima

جمله ای که هیدئو‌کوجیما (Hideo Kojima) در شرکت کونامی همواره از همکارانش می‌شنید این بود،«قبل از مرگت،لااقل یک بازی را به اتمام برسان!».شاید همین جمله شرایط را برای خلق یکی از بهترین بازی‌های تاریخ مهیا کرد.این چشم بادامی ژاپنی از‌ همان شروع فعالیتش در کونامی،به عنوان یک ایده پرداز استخدام شده بود،فعالیتش تنها به طراحی گیم پلی خلاصه نمی‌شد،همین موضوع شرایط را روز به روز برای او سخت تر می‌کرد.شش ماه تمام روی یک بازی که نامش «آخرین دنیا» (Last World) بود کار می‌کرد،اما کونامی مراحل ساخت بازی را متوقف کرد و این آغاز ماجرای تمسخر همکارانش بود.هیدئو جوان نا امید نمی‌شد و سعی داشت تا یک بازی با موضوع جنگ را بسازد،این بار هم محدودیت‌های سخت افزاری MSX2 بود که مانع حضور تعداد زیادی دشمن در صحنه بازی بود.تجربه ثابت کرده همیشه این محدودیت‌ها هستند که منجر به خلق آثاری جاویدان شده اند،شاید اگر این محدودیت‌ها نیز نبود ایده ساخت متال‌گیر به وجود نمی‌آمد.کوجیما با برخوردن به محدودیت سخت افزاری MSX2 تصمیم گرفت به جای درگیری مستقیم با دشمن،گیمر را مجبور به دوری از آن ها بکند.چند سال پیش بود که در یکی از مصاحبه‌هایش توضیح داد این ایده بعد از دیدن مجدد فیلم «فرار‌بزرگ» با بازی خاطره انگیز استیو مک کوئین در ذهنش جرقه زده.بعد از ارائه اولین نسخه با سبک یک بازی مخفی کاری،مسئولان شرکت کونامی با تعجب بسیار قصد داشتند او را اخراج کنند.در این میان،فقط یک نفر از اعضای هیئت مدیره بود که قبل از خروج نا امیدانه ی کوجیما به او گفت که در اتاقی بمان و به کارت بپرداز و مرا راضی کن.شرایط برای ساخت بازی جدید کوجیما فراهم بود.متال گیر که برای کنسول MSX2 طراحی شده بود،به یکی از بهترین بازی های سال تبدیل شد.این عنوان با گذشت زمان برای کنسول های خانگی نینتندو نیز عرضه شد که با توجه به سخت افزار ضعیف و تیمی جدید منجر به تولید اثری ضعیف تر و بی کیفیت تر برای این کنسول شد.کوجیمایی که یک روز به خاطر دیدگاه منفی مدیران شرکت کونامی پرونده کاری خود را تمام شده می‌دید،در این شرکت به فعالیتش ادامه داد و تبدیل به یک ماشین پول سازی برای کونامی شد.تا همین سال های اخیر همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت تا قبل از عرضه نسخه پنجم بازی،عنوانی که با افزایش مخارج و تغییر سیاست‌های کونامی،شرایط را به گونه‌ای رقم زد که منجر به اخراج وی از این شرکت شد،همین موضوع شاید کافی باشد که ما متال‌گیر‌سالید 5 را به عنوان آخرین نسخه از این سری محبوب بدانیم البته اگر هم عنوانی از این سری در آینده بدون کوجیما منتشر شود یقینا موفق نخواهد بود.اگر شما نیز نسخه پنجم این مجموعه را به اتمام رسانده اید تریلر زیر را که پایان واقعی متال گیر سالید 5 به نمایش می گذارد از دست ندهید.


پایان

درباره نویسنده
علی کاروان مرندی
متن دیدگاه‌ها
شما هم نظری ارسال کنید

    نظر خود را بنویسید.